2014

Generalforsamling  30/08-2014 

 
1. Valg af: 
1. Dirigent: Bestyrelsen havde ikke på forhånd en på hånden og derfor blev der spurgt i
forsamlingen om der var en der ville være det. Her meldte Anna Birgitte Krogholm sig og blev valgt. 
 
2. Referent: Bestyrelsen satte forslag om at deres sekretær Thea Jørgensen skulle tage referat, hun blev valgt.
 
3. Stemmetæller: Anna Margrethe Jørgensen og Diana Frandsen
 
2. Formandens beretning
Kommer senere fra Mads
 
3. Godkendelse af formandens beretning
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt
 
4. Kasserenes beretning
1. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Morten Hansen. 
2. Budgettet for det næste år, blev gennemgået af kasserer Morten Hansen.
3. Kommentar og spørgsmål
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt.  
 
5. Indkommende punkter
1. Vi fra bestyrelsens side lægger op til, at vores medlemsblad afhentes af medlemmer i vores lokaler, som bor under 30 km fra Vejle stadion.
Playball bliver i fremtiden udesendt som pdf-fil på email. Dem som forsat gerne vil vil have det fysisk skal tilmelde sig (hjemmesiden)  
1. Der bliver spurgt til om man evt kunne gøre det så at man kunne tilmelde sig nyhedsbrev og ellers få sendt bladet til dem er ikke vil have det.
Man skal tilmelde sig fysisk for at få det i papir form.
Man skal ikke glemme de medlemmer der gerne vil have bladet 
Jesper Aasøe vil gerne skrive lidt til Playball engang imellem.
2. Efter en god diskussion blev det vedtaget at det skulle gøres sådan fremover at hvis man ønsker at modtage playball fremover i papirform skal man ind på hjemmesiden og tilmelde sig til dette ellers vil alle modtage det på en pdf-fil.
 
2. §10 stk. 6. for at blive valgt til formand, næstformand eller kasserer skal man have været medlem af the crazy reds i et år. 
Ændres til: 
§10 stk. 6. for at blive valgt til formand, næstformand eller kasserer skal man have været medlem af bestyrelsen i et år.
John Frandsen foreslår at man skulle have været medlem af The Crazy Reds i 1 år inden man kan komme ind i bestyrelsen. Og for at tage en af de 3 førnævnte poster skal man have været medlem af bestyrelsen i 1 år. 
 
Efter længere tids diskussion, blev det vedtaget.
 
6. Fastsættelse af kontigent
Der var ingen forslag til ændring, derfor blev det vedtaget at den bibeholdes.
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
1. Formand 
Mads Jakobsen Hansen ønsker genvalg
Der var ikke nogen der ønskede at stille op imod Mads og han blev derved genvalgt 
 
2. Sekretær 
Thea Jørgensen ønsker genvalg
Der var ikke nogen der ønskede at stille op imod Thea og hun blev derved genvalgt
 
3. Næstformand 
Louise Jessen ønskede at træde tilbage 
Brian Jørgensen valgte at stille op til denne post. Der var ikke nogen der ønskede at stille op imod Brian, så han blev valgt.
 
4. Bestyrelsesmedlemer
Der skulle vælges 2 bestyrelsmedlemmer, der var mange der valgte at stille op og valget blev som følger:
Kasper Krogholm 20 stemmer – 1. bestyrelsesmedlem 
Louise Toft 19 stemmer - 2. bestyrelsesmedlem 
Claus Krozylowski 2 stemmer
Per Nielsen 1 stemme
Tim Lundfold 6 stemmer
Mette Volsmann 8 stemmer
Louise Jessen 7 stemmer
Daniel Hansen 3 stemmer
Kenneth Pabst 0 stemmer
 
5. Suppleanter:
Der skulle vælges 3 suppleanter, her var der igen mange der valgte at stille op, valget blev som følger:
Tim Lundfold 20 stemmer – 1. supplant
Martin Jensen 18 stemmer – 2. supplant
Daniel Hansen 13 stemmer – 3. supplant
Mette Volsmann 12 stemmer
Jesper aarsøe 4 stemmer
Martin Jørgensen 7 stemmer
Louise Jessen 8 stemmer 
Keld Jensen 8 stemmer
 
8. Valg af revisor
Bestyrelsen sætter foreslag om at fortage intern revision og bruge de 2 personer der tidliger er blevet brugt, iform af Anne Margrethe Jørgensen og Daniel Bak. Dette blev godkendt.
 
9. Eventuelt
Jesper Aasøe spørger til klub aftner. Det er som regel noget som kun er i vinter pausen, så det kommer igen når sæsonen er slut.
Vi har i bestyrelsen snakket om evt at lave nogle dialog møder 1 gang i kvartalet hvor vi kan mødes og snakke om alt muligt og uden en dagsorden.
Der er pose omdeling 18/9-14. Vi henter poser på dagen, og uddeler dem en anden dag da det er en kamp dag.
Der var en der fik et romer lys i nakken ved Lyngby kampen. Dette skete på en rasteplads på vejen hjem. Vi kan fra bestyrelsen ikke rigtig gøre det store da vi jo ikke kan foretage civil anholdelser, og personen det gik ud over var selv gået hen og havde opsøgt dem der nu engang var skyld i det. Men selvfølgelig hvis det er sådan at der er nogen det ikke opfører sig i forhold til vores vedtægter, vil der selvfølgelig blive grebet ind. Men denne episode skulle helst ikke føre til at vi ikke kan tage alle med på busture, uanset alder. 
Der vil forsat være alkohol på bussen men der er selvfølgelig ingen udskænkning til personer under 16år.
Udmelding om aktiviteter skal ske længere tid før. Det vil vi gerne tage op men nogle gange kan det være svært altid at få sat op, da det nogle gange har noget med vejret at gøre.
 
Lige inden alle forlader lokalet har formanden et ting at fortælle alle medlemmer.
 
Årets supporter 
Mads er blevet inspireret af Randers FC Support, der har for vane at kåre årets supporter. Derfor vil han gerne at man også gør dette fremover. Derfor er år 2014 første år for dette.
Formanden har i år valgt Jeppe Lekbo, med begrundelsen at han har været super aktiv måde til hjemmekampe og udekampe, og i det hele taget mødt op til de forskellige arrangementer vi har holdt i fanklubben samt et stort Tifo arbejde. 
 

TAK TIL VORES SPONSORER