2015

Generalforsamling 
18/08-2015
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
1. Dirigent: Bestyrelsen havde ikke på forhånd en på hånden og derfor blev der spurgt i forsamlingen om der var en der ville være det. Her meldte Tim Lundfold sig og blev valgt.
 
2. Referent: Bestyrelsen satte forslag om at deres kasserer Morten Hansen skulle tage referat. Han blev valgt uden andre indvendinger.
 
3. Stemmetællere blev: Anna Margrethe Jørgensen, Diana Frandsen, og Louise Jessen.
 
2. Formandens beretning
Lidt modsat, end det som jeg plejer, vil jeg gerne bede jer rejse jer op og være med til at holde 1 minuts stilhed, for alle dem omkring klubben og fanklubben, der desværre er gået bort, i årets løb.  Tak!
Så er vi tilbage til det, som jeg plejer at sige: Hvor skal jeg starte og hvor skal jeg slutte. Det har absolut været et begivenhedsrigt år, med opture og en del nedture. Hvis vi skal starte i den triste ende, så fik vi en udmelding om at klubben var ved at gå konkurs og de skulle frembringe ekstra kapital inden for en uge. Vi havde allerede inden det, sendt en masse penge afsted til aktiv opkøb, men pludselig var de væk og mere til. Pengene var åbenbart formøblet ganske hurtigt og denne her gang, var det ude af vores hænder. Vi var jo i vildelse, her i bestyrelsen. Vi kunne jo ikke gøre noget, andet end at holde vejret og så håbe at folk bidragede med kongens mønt. Heldigvis kom pengene ind i 11. time og vi kunne forsætte som hidtil. For uden klub, hellere ingen fanklub. 
Ud over det, så kan jeg aldrig mindes før, at jeg har måtte aflyse så mange busture som dette år, der er gået. Vi havde 17 udebaneture og uden at jeg skal nævne dem som vi kom af sted til, tror jeg bare at jeg vil nøjes med at sige… At heller ikke på udebane, er vi for gode til at komme af sted. I hvert fald i bus. Der skal dog lyde en stor tak eller nærmere ros, til de folk, så der har taget og hoppe i bilen og kommet af sted alligevel. De har kunne både ses og høres.
Men hold nu op, det mangler vi jo også. Her er det bare på hjemmebane, at det er galt. Hvad hjælper det at trække en rød trøje over hovedet, hvis man alligevel bare står og ser fodbold. Hvorfor ikke være mere aktiv. Ikke for skyde med skarpt, men det er ikke mange der står omkring trommen og vil synge med. Den støtte er gået pænt ned af bakke i årenes løb, siden vi fik det nye her stadion. Jeg er chokeret over at komme fra gamle Blok D, på det gamle stadion og så se hvad vi kan præstere i dag. Hvor er støtten og den sang, som vi altid er blevet rost for. Fanklubbens medlemmer, må meget gerne have det i baghovedet, når de i fremtiden vælger at komme til bold. Det gør sådan en dag, det hele meget bedre. Ikke kun for spillerne, men også ens eget humør. Nå nok om det og tilbage til virkeligheden.
Året har også budt på en masse sociale arrangementer. Det er nok der hvor vi er bedst. En af de store dage, er vores altid velbesøgt julefrokost som igen i år, fik samlet knap 40 mennesker, som hyggede sig alvorligt. Der manglede absolut intet.
Men der sluttede vi så ikke året. Vi skulle da også lige en tur i biografen og med 49 som der troppede op, må vi erkende at det nok er det bedste besøgte arrangement i lang tid, i fanklubbens regi. 
Efter nytår havde vi lagt op til en eftermiddag med hygge og igen troppede folk op. Så de hygge arrangementer, må vi jo indse, at dem er vi skide gode til bakke op om. Den første opgave fra bestyrelsens side at ende folk afsted til Danske Fodbold Fanklubbers årlige seminar, i slut januar. Igen i år, var der lagt op til debat om sikkerhed i divisionerne, og nogle andre workshops, som vi desværre ikke har fået gjort meget brug af, siden hen. Nok mest fordi at emnerne igen, mest var for de øverste klubber herhjemme i det danske land.
Så havde vi også lige en fastelavn som vi fik stablet på benene. Ikke voldsomt besøgt, men for dem der kiggede forbi, var der både lidt til den søde tand og kaffe og kage.
Dog fik så ganske meget ud af det, da vi sendte folk af sted til Ålborg. De kom jo hjem med en pokal, som må siges, at det er nogle år siden at det er lykkedes sidst. Dog skal det så også nævnes, at det var fordi at vi var de bedste… Altså de bedste. Hvis man altså lige vendte tabellen rundt jo. 
Op til sæsonstarten havde vi fået arrangeret en spiller præsentation og med Steen Thychosen til at fortælle om tilgang og afgang og vi havde i samarbejdet med VB´s moderklub været nede forbi gågaden og dele en fandens masse fribilletter ud. Foråret gik bedre end efteråret og vi begyndte pludselig at vinde kampe igen, men lige lidt hjalp det med busturene. En af de eneste der gav pote, var faktisk da vi gav vores årlige gratis bustur til vores medlemmer, til Brønshøj kampen. Men den gik faktisk også godt og det var dejligt at se. 
Vi endte med en acceptabel 5. plads og endte med Horsens under os og det var vel godkendt, taget i betragtning på hvor dårligt spil vi undervejs måtte se på.
Vi har også i årets løb haft en bedre dialog med både klubben og amatørerne og de har resulteret i at hjælpe hinanden noget mere. Det gælder både på merchandise siden, men forhåbentlig også at vi fremover kan tage til nogle af de mere spektakulære kampe i VB Parken og give dem lidt opbakning. Det skal siges at vi altid er velkommen, så ingen undskyldninger der.
Til sidst vil jeg gerne rose den siddende bestyrelse som der har trukket læsset i årets løb, en stor tak til de frivillige også og ydermere en tak til klubbens personale for et godt samarbejde i den svære tid.
Det var så et udpluk af årets begivenheder og jeg håber at fanklubben i fremtiden, vil forsætte med mindst lige så mange gode ting og arrangementer. Tak!
 
3. Godkendelse af formandens beretning
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt
 
4. Kasserenes beretning, herunder fremlæggelse af regnskab og budget.
1. Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Morten Hansen.
2. Budget
Næste års budget blev gennemgået af kasserer Morten Hansen.
3. Kommentar og spørgsmål
Der var nogle spørgsmål til gebyrer og frimærker. Frimærkerne og gebyrer er dyre poster, men nødvendige på dette tidspunkt, da vi er i gang med at forny medlemsdatabasen og dens indkrævning af medlemsskaber. Der var også et spørgsmål ang. det kommende jubilæum om det vil påvirke budgettet, og der vil forhåbentligt være en større indtægt denne måned, da der er planlagt et stort skrabelotteri.
 
5. Godkendelse af kasserens beretning og budget.
Beretningen fra kasseren og næste års budget blev vedtaget med flertal.
 
6. Lokalafdelings beretning.
Der er på nuværende tidspunkt ingen lokalafdelinger.
 
7. Godkendelse af lokalafdelingers beretninger.
Der er på nuværende tidspunkt ingen lokalafdelinger.
 
8. Indkommende punkter
Der var fra bestyrelsens side ønske om ændringer af nogle vedtægter i foreningen.
 
§ 5. Eksklusion.
Eksisterende tekst:
Stk. 1. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.
Foreslået ny tekst:
Stk. 1. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, betragtes vedkommende som passivt medlem af foreningen.
 
22 stemte for denne ændring. 1 undlod at stemme. Ændringen blev vedtaget ved simpelt flertal.
 
§ 6. Ordinær generalforsamling.
Eksisterende tekst:
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage i forvejen.
Foreslået ny tekst:
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde mindst 8 dage i forvejen.
 
23 stemte for denne ændring. Ændringen blev vedtaget ved simpelt flertal.
 
Eksisterende tekst:
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Familiemedlemmers stemmeret er lig med antallet af udstedte medlemskort til medlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
Foreslået ny tekst:
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Familiemedlemmers stemmeret er lig med antallet af udstedte medlemskort til medlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
 
21 stemte for denne ændring. 2 stemte imod. Ændringen blev vedtaget ved simpelt flertal.
 
§ 10.    Bestyrelsesvalg.
Eksisterende tekst:
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer sidder 2 år ad gangen. I lige år vælges formand, sekretær. I ulige år vælges næstformand og kasserer.
Foreslået ny tekst:
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.
            I ulige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. 
            I lige år vælges næstformand, kassere og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
           Hvert år vælges op til 3 suppleanter, for 1 år.
 
21 stemte for denne ændring. 2 undlod at stemme. Ændringen blev vedtaget ved simpelt flertal.
 
Eksisterende tekst:
Stk. 6. For at blive valgt til formand, næstformand eller kasserer skal man have været medlem af bestyrelsen i et år.
Foreslået ny tekst:
Stk. 6. For at blive valgt til formand skal man have været medlem af bestyrelsen i et år.
 
20 stemte for denne ændring. 1 stemte imod. 2 undlod at stemme. Ændringen blev vedtaget ved simpelt flertal.
 
9. Fastsættelse af kontingent
Kasseren forslår at fastholde nuværende kontingent. Der kom et forslag om at ændre børn til at være gratis. Formand Mads Hansen nævnte at der var en smule penge i foreningen, og det kunne være et emne, at nedsætte kontingentsatsen. Det blev besluttet at den nye bestyrelse skulle se på om kontingentsatsen skal ændres. Indtil videre vil kontingentsatsen være som sidst vedtaget.
 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
1. Formand 
Mads Jakobsen Hansen ønsker at trække sig fra formandsposten. Han havde allerede sidste år tilkendegivet at kun være der 1 år mere.
Brian Jørgensen ville gerne stille op som formand. Der viste sig ikke flere i forsamlingen af have lyst til dette. Brian Jørgensen blev valgt enstemmigt.
 
2. Næstformand
Da Brian Jørgensen blev valgt som formand, blev næstformandsposten ledigt.
Gert Frandsen ønskede at stille op til næstformand. Uden modstand blev han valgt som næstformand.
 
3. Kasserer 
Morten Hansen ønsker genvalg.
Ingen andre ønskede at blive kasserer. Morten Hansen blev genvalgt.
 
4. Sekretær
Thea Jørgensen ønskede ikke genvalg.
Tim Lundfold ønskede at blive sekretær. Han blev valgt som sekretær uden modstand.
 
5. Bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Der var 3 der valgte at stille op og valget blev som følger:
 
Michael Stenderup 20 stemmer – bestyrelsesmedlem 
Louise Toft 16 stemmer - bestyrelsesmedlem
Daniel Hansen 3 stemmer – Ikke valgt ind i bestyrelsen.
 
6. Suppleanter:
Der skulle vælges 3 suppleanter, her var der 4 der valgte at stille op, valget blev som følger:
Daniel Hansen 20 stemmer – 1. suppleant
Jan Bilet Petersen 17 stemmer – suppleant
Mette Volsmann 17 stemmer – suppleant
Jesper Aasøe 4 stemmer
Blanke stemmer 2
6 stemmesedler var der kun 2 personer på
 
Der skulle omvalg mellem Jan Bilet Petersen og Mette Volsmann, for at finde ud af, hvem som blev 2. suppleant og 3. suppleant. Valget blev som følgende:
Jan Bilet Petersen 8 stemmer – 2. suppleant
Mette Volsmann 6 stemmer – 3. suppleant
8 blanke stemmer
 
11. Valg af revisor
1. Bestyrelsen fremsætter forslag om at fortsætte med de 2 interne revisorer, der begge ønsker genvalg. Anne Margrethe Jørgensen og Daniel Bak blev genvalgt. 
 
12. Eventuelt
Jesper Aasøe vil gerne at folk lige tager og giver den afgående formand, Mads Hansen en stor hånd, for det stykke arbejde han har gjort for fanklubben. De medlemmer som var dukket op, gav formanden en stor hånd.
Morten Hansen kom med en opsang til folk, hvor han bad om at folk skulle tage og få tilmeldt sig de kommende busture, så vi kan få sendt nogle busser afsted. Brian Jørgensen vil i den kommende tid gerne se om han kan få de udvalg som er der, til at blive aktive, og på den måde tage en del i fanklubben. 
Gert valgte kort at fortælle om at TCR har DFF Fair Fans seminar i januar 2016. 
Der kom en kort snak om sportstrøjer i store størrelser. Der er ikke muligt at få en sportstrøje fra Hummel i over størrelse xxl.
 
Den afgående formand sagde tak til de fremmødte for at de tog sig tid til at dukke på til den årlige ordinære generalforsamling, og ringede således generalforsamlingen af.
 
Årets supporter
Formand indførte sidste år, at udpege årets supporter. Således i år, har formanden for den sidste sæson udpeget årets supporter.
 
Han har i år valgt Brian Jørgensen, med begrundelsen at han har været super aktiv måde til både hjemmekampe og udekampe, og i det hele taget til de forskellige engagementer vi har holdt i fan klubben samt et stort Tifo arbejde. Det er ikke altid let at stå med trommen og lave stemning når spillet ikke altid er som vi gerne ønsker det. Stort tillykke Brian Jørgensen.
 
 

 

TAK TIL VORES SPONSORER