2016

Generalforsamling 
27/08-2016
 
1.                   Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
1.                   Dirigent: Bestyrelsen havde ikke på forhånd en på hånden og derfor blev der spurgt i forsamlingen om der var en der ville være det. Her meldte Ole J sig og blev valgt.
 
2.                   Referent: Bestyrelsen satte forslag om at deres sekretær Tim L skulle tage referat. Han blev valgt uden andre indvendinger.
 
3.                   Stemmetællere blev: Mads, Diana, Ditte og Flemming.
 
2.                   Formandens beretning
Brian startede med at fortælle om vores 20 års Jubilæum som blev afholdt med stor succes sidste år. Og takkede de frivillige samt fremmødte for at gøre det til en super god dag. Hor vi blandt andet havde besøg af tidligere formænd samt en fodboldkamp mod tidligere VBére.
Dernæst kom han med opfordring til at hjælpe fanklubben med at tjene penge til foreningen, ved at hjælpe til. Blandt andet med poseomdelingen der kommer den 15. september, det er det der er med til at vi kan sende busser afsted til de priser vi kan.
Vi har fået lavet aftaler med flere steder i byen hvor vores medlemmer kan få billigere drikkevare, en opfordring til at gøre brug af det. Vi får % på både Pitstop samt The new cat pub.
Vi er kommet på Snapchat med relativ stor succes 125 så med da vi snappede fra sidste udebanekamp.
 
Julefrokosten blev også afholdt med god mad, hold øje med datoen for dette års julefrokost, den vil snart blive offentliggjort. Der blev også afholdt div. Spille aftner osv. i vinterpausen.
Vi var som noget nyt (en prøve) på Vejle forbrugermesse hvor vi havde lidt med at sælge, men mest for at vise flaget. Vi fik solgt lidt og et par nye medlemmer blev det da også til.
Vi stillede igen et hold til fairfans Cup der blev afholdt på Sjælland. Og vi blev ikke sidst ligesom året før.  
 
Vi stod også for af holdningen af DFF´s årsmøde, med afsluttende generalforsamling i denne. Under arrangementet blev den nye superliga beskrevet, samt besøg af politiet, der kunne fortælle at der i bund og grund ikke statistisk er blevet mere ballade omkring fodboldkampene.
Inden forårssæsonens start havde vi en velbesøgt aften med Steen T. Hvor han fortalte om spillere og forventningerne til sæsonen, hvilket var oprykning, som vi jo alle ved glippede.
Det var lidt svært for os at få busser afsted til de forskellige udekampe. Mest fordi de blev flyttet en den pga. tv kampe osv.
En af de ture vi dog var på var i påsken hvor vi var en tur i Skive, der havde vi lagt påskeæg på sæderne i spillerbussen til deres hjemtur. Det blev vældig godt modtaget. Der var i hvert fald en del spillere der lage billeder op af disse på diverse sociale medier.
Klubben blev også 125 år, og det var vi med til at fejre med dem og hjalp også til med planlægningen.  
 
Der er sket meget i klubben denne sommer. Ny ejer samt mange nye spillere, så det har kostet en del halstørklæder. Vi var også forbi Fæste efter den uheldige episode han havde efter han havde været til prøvetræning i Horsens, mente vi at det var på sin plads at gi ham en buket blomster for at vise ham at The Crazy Reds har sat stor pris på hans indsats for VB.
Der var spillerpræsentation og åben træning inden første kamp i nuværende sæson. Der var mødt et sted mellem 150 og 200 op til dette arrangement, hvilket vi synes var super flot en lørdag formiddag midt i sommerferien. Håber forsat i vil støtte op om vores arrangementer for det giver mere energi til at gøre endnu mere for Jer.
  
3.                   Godkendelse af formandens beretning
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt
 
4.                   Kasserenes beretning, herunder fremlæggelse af regnskab og budget.
1.                   Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Morten Hansen.
Vi er blevet lidt flere medlemmer, men faldet lidt i indtægter blandt andet i baren / Ruben undskylder for dette. Vi fik ikke så mange busser afsted derfor havde vi ikke så mange udgifter til det.
2.                   Budget
Næste års budget blev gennemgået af kasserer Morten Hansen.
3.                   Kommentar og spørgsmål
Vi har valgt at nedskrive værdien af vores Aktier i klubben til den faktiske værdi derfor de store administrationsomkostninger.
 
5.                   Godkendelse af kasserens beretning og budget.
Beretningen fra kasseren og næste års budget blev vedtaget med flertal.
 
6.                   Lokalafdelings beretning.
Der er på nuværende tidspunkt ingen lokalafdelinger.
 
7.                   Godkendelse af lokalafdelingers beretninger.
Der er på nuværende tidspunkt ingen lokalafdelinger.
 
8.                   Indkommende punkter
Der var ikke kommet nogle punkter.
 
9.                   Fastsættelse af kontingent
Der ses på om vi evt. vil ændre lidt i dette, men pt. Fortsætter de uændret i hvert fald til næste generalforsamling.
 
10.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
1.                   Formand 
Brian Jørgensen ville gerne fortsætte som formand. Der viste sig ikke flere i forsamlingen af have lyst til dette. Brian Jørgensen blev valgt enstemmigt.
 
2.                   Sekretær
Tim Lundfold ville gerne fortsætte som sekretær. Der viste sig ikke flere i forsamlingen af have lyst til dette. Tim Lundfold blev valgt enstemmigt.
 
5.                   Bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Der var 5 der valgte at stille op og valget blev som følger:
 
Louise Toft 15 stemmer – bestyrelsesmedlem 
Mette Volsmann 10 stemmer - bestyrelsesmedlem
Jan Bilet 8 stemmer – ikke valgt ind i bestyrelsen
Daniel Hansen 5 stemmer – Ikke valgt ind i bestyrelsen
Jesper Aasøe 3 stemmer – Ikke valgt ind i bestyrelsen
 
 
6.                   Suppleanter:
Der skulle vælges 3 suppleanter, her var der 4 der valgte at stille op, valget blev som følger:
Jan Bilet 17 stemmer – 1. suppleant
Camilla 15 stemmer – suppleant
Ditte 15 stemmer – suppleant
Jesper Aasøe 3 stemmer
Blanke stemmer 2
 
Der skulle omvalg mellem Camilla og Ditte, for at finde ud af, hvem som blev 2. suppleant og 3. suppleant. Ditte valgte dog at være 3 suppleant så der var ikke grund til yderlige afstemning omkring dette.
 
11.                 Valg af revisor
1.                   Bestyrelsen fremsætter forslag om at fortsætte med de 2 interne revisorer, der begge ønsker genvalg. Anne Margrethe Jørgensen og Daniel Bak blev genvalgt. 
 
12.                 Eventuelt
Morten Hansen nævnte den forekommende poseomdeling den 15 september, og opfordrede folk til at melde sig til at hjælpe denne dag, jo flere vi er jo hurtigere går det. Og det er jo sådanne opgaver der giver penge til kassen, så vi kan opretholde de billige priser på busture vi har. Dette var også en opfordring til at få meldt sig til disse busture… Til dette kom Flemming med kommentaren om hvorfor man ikke sendte en mini bus afsted når man ikke var nok tilmeldte til at fylde en stor bus. Til dette kom Brian med kommentaren at det var dyrt samt at der ikke var toilet på disse busser så det er ikke ret praktisk på de lange ture. Samt at der jo også skal være minimum 1 busansvarlig med. Mads kommenterede på dette, om vi ikke i forvejen havde busansvarlig til busturene. Hvortil brin svarede at det havde vi ikke, men hvis der var til en hel bus, ville det nok være muligt at finde et par stykker man fra bestyrelsens side havde tillid til at kunne håndtere opgaven.
Ditte kom med forslag til at få lavet nogle regnslag med tryk på som vi kunne sælge, især til udebane kampe der jo ikke altid spilles hvor der er halvtag.  
 
Årets spiller
Dette blev Daniel Norouzi, og Ditte blev udtrukket blandt dem der havde stemt og vandt et ølkort.
 
Brian afslutter med at give en stor tak til både Kasper og Daniel, for det store arbejde de har gjort i deres tid i bestyrelsen.
 

TAK TIL VORES SPONSORER