2017

Referat fra TCR’s årlige generalforsamling d. 12/8 2017

        Valg af dirigent. Ole Jørgensen valgt.
 2.    Valg af referent. Camilla Klæstrup valgt.
 3.    Valg af stemmetællere. Louise Jessen & Anna Margrethe Jørgensen valgt.
 4.    Formandens beretning, godkendt.
 5.    Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab, godkendt.
Budget/resultatopgørelse udleveret til samtlige fremmødte. ”Playball” bliver fjernet fra regnskabet.
Ingen spørgsmål til hverken regnskab eller resultatopgørelse.
Formanden kommenterer til udgiften på 75.000.- at det er en gammel drikkevare-regning fra Vejle Boldklub som klubben aldrig fik sendt ud.
 6.    Indkomne forslag:
        Bygning af lokale under C-tribunen: Der tales om hvad der kræves af plantegninger, ansøgning om byggetilladelser og om at det bliver kosteligt og der stilles mange spørgsmål angående håndværkere, plantegninger og generel økonomi omkring projektet.
Der er to muligheder. 
1: at bygge ved siden af baren
2: Rive den eksisterende bar ned og bygge under hele bar-siden af C (inkl. bygning af bar til VB, til når C engang bliver taget i brug igen)
Bestyrelsen spørger om tilsagn fra forsamlingen til at gå videre med projektet, dette gives.
 
Ændring af kontingent: Indkommet forslag fra bestyrelsen angående nedsættelse af børnekontingentet fra 149.- årligt til 25.- årligt, samt at sætte aldersgrænsen på et barn op til 18 år. Dette i håb om at kunne tiltrække flere børn & unge til fanmiljøet. Der spørges ind til tab af indtægt i form af kommunal støtte, der pt kun ligger på 3400.- og er faldende for hvert år.
Forslaget vedtages. Fremover er kontingentet for børn & unge på 25.- årligt (inkl. En sodavand i TCR baren) og alm. medlemskab fastholdes på 199.- med samme fordele som før.
 
 7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. Næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlem Michael Ølgaard Stenderup er på valg.
Alle genvælges uden modkandidater.
Valg af suppleanter. Jesper Aasøe, Ditte Pedersen, Jan Bilet Pedersen og Camilla Klæstrup stiller op. Valgt faldt på Jan Bilet Pedersen som førstesuppleant, Camilla Klæstrup som anden suppleant og Ditte Pedersen som tredjesuppleant.
 8.    Valg af revisor. Daniel Bak Raun og Anna Margrethe Jørgensen bliver genvalgt uden modkandidater.
  9.   Evt.
Kåring af årets fan. I år blev Mathis Nilsson valgt, grundet sit store engagement omkring opbakning til spillerne på og uden for banen. Årets spiller 2016-2017 blev Pavol Bajza.
 
Formandens beretning:
Det sidste år har været et ret hektisk år både for os og klubben.  Vi startede sidste sæson ud med en helt ny trup, et helt ny ejer af klubben, hvilket jo for os som fanklub var noget vi kunne mærke hos vores medlemmer… 
Spændende syntes de fleste men også en nervøsitet om hvordan det skulle gå.
Vi sendte busser afsted til de fleste kampe i efteråret men måtte også sande at nu længere vi kom ind i sæsonen nu sværere blev det at få tilmeldinger nok til at sende busserne afsted.
Vi gik i løbet af efteråret med i en forsøgsordning med en ny placering på stadion.  Dels for at se om det gav en bedre lyd og dels for at samle fansene noget mere. Det gik egentligt fint nok åbenbart. Så godt at klubben glemte det evalueringsmøde der var aftalt og hen over vinterpausen gjorde det nye område permanent.... 
Som sædvanligt blev der afholdt diverse aktiviteter hen over sæsonen, blandt andet en grill aften, spille aftener samt selvfølgelig vores Julefrokost som igen i år var en rigtig hyggelig aften med en 40-50 deltagere.
Vi afholdte også fastelavnsfest både for børn og voksne, og ud over tønden fik de voksen også lov til at slå løs på et gammelt kasseapparat. Jo jo det gik lidt vildt for sig
Det blev også til deltagelse i Fairfans Cup 2017 hvor holdet forbedrede sig og ikke sluttede sidst.
DFF Seminaret blev i år afholdt i Farum hvor vi også havde 2 deltagere med
Vi prøvede noget nyt i år. Vi ville gerne forkæle spillerne lidt og derved aftalte vi med klubben at TCR ville stå for at lave en gang suppe til spillerne efter en af deres første vintertræninger.  vi fik ros for dette og gjort os selv til kende for spillerne på en god måde.
Vi i bestyrelsen besluttede at vi hen over vinter pausen ville renovere lidt i Gravesen Corner simpelthen shine det lidt op og gøre det mere hyggeligt.
Vi fik fat på en Sofa vi fik malet væggene, vi fik sågar lavet et flot maleri på den ene væg og det hele pyntede rigtigt godt indtil en dag i marts måned hvor jeg blev kaldt til et møde med Henrik Tønder og Helle Thychosen hvor jeg fik at vide at klubben var blevet bedt om at de skulle betale husleje for de lokaler som de hidtil havde kunnet låne ganske gratis. Henrik Tønder mente ikke at klubben havde råd til dette og derfor skulle hele etagen ryddes og dermed også GC. Vi skulle være ude 1. maj.
Det kom lidt som et chok for os da vi havde forventet lidt længere varsel den dag det eventuelt ville ske.
Det kom også som en stor ærgrelse for os da vi jo lige havde brugt penge og energi på at få renoveret GC.  Men hvad Så? Kunne vi leve uden lokaler eller skulle vi ud og finde noget. spørgsmålene var mange og i første omgang besluttede vi os for i bestyrelsen at tage kontakt til Vindinggruppen for at høre om der var mulighed for at vi kunne leje GC eller bare noget af det. I første omgang havde vi en fin dialog og havde egentligt en opfattelse af at vi kunne nå frem til en aftale….  men tiden gik og vi hørte intet og når vi rykkede for svar fik vi at vide at de ville vende tilbage hurtigst muligt.  tiden gik og til sidst fik vi at vide at de ikke kunne acceptere vores bud på hvad vi kunne give i husleje hvilket jo så betød at vi skulle være ude i løbet af 14 dage. Vi aftalte i den sammenhæng med klubben at vi kunne låne det ene billetskur som depot og at vi må bruge baren under C tribunen som mødested indtil vi finder en anden løsning.
Som afslutning på sæsonen fik vi besøg af ca. 25 fans fra Helsingør som havde valgt at lave en weekendtur ud af det.  Lørdag til Vejle og Feste og hygge med TCR, samt overnatte på campingpladsen og søndag spise morgenmad sammen med TCR og derefter ind og se kampen.
Det var en hyggelig weekend og der var vist en enkelt eller 2 der fik mere end en øl :)
Sommerferien kom over os men vi har arbejdet på nye lokaler som vi kommer ind på og ellers har vi fået hilst på klubbens nye Tekniske chef som fremover vil være kontakten til fangrupperne.  der er igen kommet en ny træner og vi har igen fået en del nye spillere så alt er næsten som det plejer ;)
 
Der er ingen tvivl om at det næste år bliver spændende/ hårdt for TCR så kære medlemmer støt op om aktiviteterne og lad os løfte TCR Sammen.
 
 

 

TAK TIL VORES SPONSORER